Culturele ANBI-status

Als Crazy Ambassador bent u donateur van onze Stichting Crazy Initiatives. Wij hebben een Culturele ANBI-status bij de Belastingdienst. Daarom geniet u mogelijk belastingvoordeel.

Voorwaarde is, dat u de gift vrijwillig doet, dus zonder daartoe (juridisch) verplicht te zijn. Uw gift is geen tegenprestatie voor het werk dat wij doen, maar een filantropische ondersteuning van onze missie.

De bron van onderstaande informatie is: www.belastingdienst.nl

Particulieren

U mag uw gift in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer aftrekken. Deze verhoging van 25% van de gift is maximaal € 1.250 en deze verhoging telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften (zie onder). Dit geldt zowel voor gewone als voor periodieke giften.

Gewone giften

De meeste Crazy Ambassadors geven ons een incasso-machtiging zodat ze hun gift niet vergeten. Deze giften alsmede eenmalige donaties vallen onder de gewone giften.

Het drempelbedrag voor al uw gewone giften gezamenlijk (dus ook die aan andere instellingen) is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer geeft boven dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Uw maximum aftrekbare bedrag aan gewone giften bedraagt 10% van uw drempelinkomen. Fiscale partners mogen in de aangifte hun gewone giften en drempelinkomen bij elkaar optellen.

Periodieke giften met overeenkomst

Wilt u zich committeren voor tenminste 5 jaar met een minimum van een gift per jaar, dan telt uw donatie voor de Belastingdienst als periodieke gift. Om belastingvoordeel te ontvangen voor periodieke giften, moet u dat vastleggen. Dat kan op twee manieren: bij de notaris of in een schriftelijke overeenkomst met Crazy Initiatives. De Belastingdienst heeft hiervoor een voorbeeldformulier. Crazy Initiatives vult het transactienummer en de RSIN in. Wij bewaren een exemplaar in onze administratie en raden u aan dat ook te doen. De Belastingdienst kan u vragen een kopie te overleggen.

Het voordeel van een periodieke gift is dat het drempelbedrag en maximum niet van toepassing zijn. Periodieke giften zijn dus altijd volledig aftrekbaar.

Vennootschappen

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken. Deze verhoging van 50% is echter gelimiteerd op € 2.500. Jaarlijks bedraagt de aftrek maximaal 50% van de winst, met een limiet van € 100.000. Wij sturen uw bedrijf een donatie-factuur. Dat is voor de de Belastingdienst als bewijs voldoende.